معاونت دانشجویی و فرهنگی
نام: دکتر محمد باقری
محل کار: دانشکده علوم انسانی
شماره تلفن داخلی: ۱۹۰
شماره تماس مستقیم: ۰۸۶۴۳۲۵۷۵۵۷
نمابر:
پیام معاونت
 حوزه معاونت دانشجویی

حوزه معاونت دانشجویی از جمله بخش های مهم دانشگاه می باشد که به مسائل، مشکلات و اموررفاهی دانشجویان می پردازد. این حوزه با تاکید بر رفع مشکلات دانشجویان و ایجاد امکانات رفاهی از جمله ایجاد و تامین خوابگاههای دانشجویی، سلف سرویس، امکانات ایاب و ذهاب، ایجاد مرکز مشاوره، رسیدگی به امور انضباطی دانشجویان، نقل و انتقالات دانشجویی، امور فوق برنامه و تربیت بدنی، اداره فارغ التحصیلان، بیمه حوادث دانشجویی، امور مشمولین و نظام وظیفه، صدور کارتهای دانشجویی، صندوق رفاه دانشجویی و… بستر مناسبی را جهت تسهیل در انجام سایر امور واحد فراهم می سازد فعالیتهای این حوزه به موازات سایر فعالیتهای حیاتی واحد از بدو تاسیس و شکل گیری این واحد شروع و علیرغم اینکه در دوره های مختلف با نوساناتی چند روبرو بوده است لیکن با تفکیک این حوزه از حوزه آموزشی ابعاد کمی و کیفی خود را به بهترین نحو گسترش داد.

وظایف و اختیارات
– مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل و مشکلات دانشجوئی
– پیش بینی نیازهای خدماتی و رفاهی دانشجویان و تعیین اولویت های آن جهت رسیدگی و پیگیری
– هدایت و نظارت بر فعالیت کمیته انضباتی دانشجویان
– نظارت بر ارائه خدمات رفاهی اجتماعی دانشجویان از قبیل خوابگاه ، تغذیه ، ایاب و ذهاب ، مشاوره و …
– نظارت بر صدور مدارک فارغ التحصیلی
– نظارت بر نقل و انتقالات دانشجویان و نیز معرفی دانشجویان مشمول به سازمان وظیفه عمومی

– نظارت بر فعالیت های فوق برنامه و خدمات رفاهی دانشجویان.

– تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه ای مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات. تهیه و پیشنهاد دستور العمل ها و آئین نامه های مربوط به امور دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای آنها. تهیه و تدوین خط مشی هایی در جهت راهنمایی دانشجویان به منظور تخفیف و حل معضلات و مشکلات اجتماعی، روانی و خانوادگی آنها.

– فراهم نمودن امکاناتی به منظور تشخیص خلاقیت ها، استعدادها و توانایی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی و سایر فعالیت های مشابه، مراقبت در حسن اجرای مقررات انضباطی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه با رعایت آیین نامه انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی.

– نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های حوزه معاونت دانشجویی جهت استحضار ریاست محترم دانشگاه.

– نظارت بر خوابگاههای دانشجویی.

– ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف توسط مشاوران متخصص به دانشجویان.

– تلاش برای تامین و ارائه وام تحصیلی به دانشجویان که در تامین مخارج تحصیلی خود دچار مشکل هستند.

– نظارت بر کار بوفه های مواد غذایی، غرفه های تکثیر و به طور کلی بازارچه دانشجویی دانشگاه.

معاونین پیشین

واحدهای تابعه
• مدیریت دانشجویی
• مرکز مشاوره
• اداره امور فارغ التحصیلان
• اداره امور خوابگاهها
• اداره نقل و انتقالات دانشجویی
• اداره امور تربیت بدنی
• اداره امور مشمولان
• اداره تغذیه
• کمیته انضباطی
• کانون فارغ التحصیلان
• کانون دانشجویی هلال احمر
• ستاد شاهد و ایثارگر