اداره تربیت بدنی

نام: جواد احمدیان

محل کار: ساختمان علوم انسانی

شماره تلفن داخلی:۱۸۸

واحد محلات با عنایت به دارا بودن پتانسیل های لازم همواره در مسابقات ورزشی، از جمله؛ سوله مجهز ورزشی، زمین فوتسال، هندبال، والیبال و تجهیزیاتی چون میزهای استاندارد پینگ پونگ و تاتامی برای ورزش های رزمی وبرای دانشجویان، اساتید و کارکنان، در مسابقات ورزشی حضور فعال و شایسته داشته است که کسب عنوان های برتر استانی و کشوری متعدد، دلیل این ادعاست. جذب دانشجویان ورزشکار در تیم های مختلف ورزشی واحد، برگزاری اردوهای ورزشی، مدیریت امکانات ورزشی واحد از مسئولیت های این اداره می باشد.