اداره فارغ التحصیلان

نام: مسعود آشوری

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۶۴

دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات آیین‌نامه‌ای با موفقیت گذرانده باشند، فارغ التحصیل شناخته می‌شوند. به طور میانگین در هر ترم قریب به ۱۰۰۰ نفر از دانشجویان این واحد دانشگاهی فارغ‌التحصیل می‌گردند. مراحل فراغت از تحصیل خود را در این فلوچارت می‌توانید رهیابی کنید.

 خدمات اداره امور فارغ التحصیلان:

 • ·صدور گواهینامه موقت و دانشنامه
 • ·پاسخ به استعلامات مراکز آموزشی، سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌ها جهت تایید پایان تحصیلات
 • ·صدور ریز نمرات مورد تایید سازمان مرکزی جهت ترجمه و استفاده در خارج از کشور (این مورد پس از صدور دانشنامه و با اخذ مدارک مورد نیاز و هزینه تایید سازمان انجام می‌شود)
 • ·صدور ریز نمرات جهت ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع بالاتر
 • ·صدور ریز نمرات جهت اطلاع فارغ‌التحصیلان
 • ·صدور مدرک المثنی در صورت مفقود شدن یا آسیب دیدن مدارک یا تغییر مشخصات شناسنامه‌ای فارغ التحصیل با توجه به درخواست وی.

فرم‌ها:

 • فرم درخواست صدور ریز نمرات خروج از کشور (دریـــافت)
 • فرم‌های درخواست صدور مدرک المثنی(دریافت فرم ۱ – دریافت فرم ۲ – دریافت فرم ۳)

مدارک لازم:

 • جهت دریافت گواهینامه موقت و دانشنامه
 • جهت صدور ریز نمرات خروج از کشور (دریـــافت)
 • جهت صدور مدرک المثنی (دریـــافت)

انواع مدارک

۱- گواهینامه موقت: پس از تحویل مدارک لازم و اعلام فراغت از تحصیل دانشجو از طرف اداره آموزش و بررسی کارشناسان اداره امور فارغ‌التحصیلان در عرض یک هفته صادر می‌گردد. گواهینامه موقت با امضاء رئیس و معاون دانشجویی واحد دانشگاهی صادر می‌شود.

                  مشخصات گواهینامه های موقت:

۱-ارزش ترجمه جهت خارج از کشور ندارند.

۲-مدت اعتبار آنها ۶ ماه از تاریخ صدور می‌باشد.

۳-پس از ارائه مدرک به هر اداره یا ارگانی می بایست مدرک مذکور استعلام گردد.

۲- دانشنامه: پس از صدور گواهینامه موقت صادر و جهت تائید به اداره امور فارغ‌التحصیلان سازمان مرکزی دانشگاه ارسال می‌گردد. دانشنامه با امضاء رئیس واحد دانشگاهی و ریاست عالیه دانشگاه صادر می‌گردد.

                  مشخصات دانشنامه‌ها:

۱- دارای برچسب اعتبار می‌باشند.

۲- کلیه مندرجات با چسب ممهور به مهر دانشگاه پوشانده گردیده است.

لازم به ذکر است جهت دریافت دانشنامه، می‌بایست گواهینامه موقت تحویل اداره امور فارغ‌التحصیلان گردد.

صدور ریز نمرات

به ۳ صورت انجام می‌گیرد:

۱- جهت ادارات و ارگانها با استعلام از اداره مورد نظر که نیاز به ریزنمرات دارد.

۲- جهت ترجمه که می‌بایست با مراجعه به دانشگاه و درخواست از معاونت دانشجویی و ارائه تصویر دانشنامه تائید شده از طرف سازمان واریز مبلغ  ۷۰۰۰۰هزار ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی شعبه زبرجد تهران صورت گیرد.

۳- با درخواست دانشجو از معاونت دانشجوئی واحد دانشگاهی.

شرایط تحویل مدرک تحصیلی به فارغ التحصیلان

برابر مفاد ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۵۰ آئین نامه اجرائی مربوطه، تحویل مدارک تحصیلی دانشجویان با ارائه یکی از مدارک ذیل بلامانع است:

۱- تحویل مدرک گواهینامه موقت برادران:

 • ·ارائه اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و معافیت دائم.
 • ·ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی با درج اخذ معافیت تحصیلی از طرف دانشگاه محل تحصیل.
 • ·گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر استخدام در نیروهای مذکور.
 • ·گواهی صادره از نیروهای نظامی و انتظامی مبنی بر اشتغال به خدمت دوره ضرورت.
 • ·دارندگان گواهی معافیت موقت پزشکی با اخذ تایید وظیفه عمومی.
 • ·ارائه دفترچه آماده به خدمت با درج عدم غیبت از طرف معاونت وظیفه عمومی ناجا.

۲- تحویل مدرک گواهینامه موقت خواهران با ارائه کارت شناسائی معتبر قابل انجام است.

تذکر:

 • با استناد به بند ۱۷ بخشنامه شماره ۱۶۲۱۳۱/۳۴ مورخ ۳۱/۴/۸۹ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تحویل مدرک فارغ التحصیلی اعم از گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ریز نمرات تنها به فرد فارغ التحصیل و یا کسانی که از فارغ التحصیل وکالت نامه رسمی به همراه داشته باشند امکان پذیر است.
 • جهت فارغ‌التحصیلان برادر که از طرف دانشگاه برای آنها معافیت تحصیلی از حوزه نظام وظیفه اخذ گردیده پس از فراغت از تحصیل معرفی نامه حوزه نظام وظیفه صادر می‌گردد و تا اشتغال به خدمت هیچ گونه مدرک دیگری دالّ بر فراغت از تحصیل به آنها داده نمی­شود.

قابل توجه دانشجویان ترم آخر (در شرف فارغ التحصیلی)

از آنجائی که روند بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان هنگامی آغاز خواهد شد که:

۱-پرونده دانشجو تمام مدارک مورد نیاز را داشته باشد به عبارتی تکمیل شده باشد؛

۲- از نظر آموزشی فارغ التحصیلی ایشان بلامانع باشد؛

لذا به تمام دانشجویان ترم آخر توصیه می‌شود در ابتدای ترمی که آخرین ترم آنها محسوب می‌شود به حوزه معاونت آموزشی مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک اقدام و از نظر آموزشی وضعیت خویش را بررسی نمایند.