اداره مشمولان

نام:  امیر کریمی

محل کار: ساختمان علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۵۲

اداره امور مشمولان وظیفه عمومی

اداره امور مشمولان عهده‌دار امور مربوط به مشولان خدمت وظیفه عمومی است. وضعیت نظام وظیفه پذیرفته‌شدگان کنکور دانشگاه به محض ورود به دانشگاه توسط این اداره تعیین و پیگیری‌های لازم جهت هماهنگی و صدور مجوز تحصیل صورت می‌پذیرد. مهم‌ترین فعالیت‌های این اداره ذیلاً آمده است.

مهم‌ترین فعالیت‌های اداره امور مشمولان :

اداره امور مشمولان دانشگاه به ارائه خدمات زیر اهتمام دارد:

۱- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته‌شدگان ذکور کنکور سراسری دانشگاه:

پذیرفته شدگان مشمول (ذکور) آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در هنگام ثبت نام طبق جدول زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

ردیف

وضعیت

خلاصه اقدامی که باید از طرف پذیرفته شده انجام شود

خلاصه اقدام اداره امور مشمولین برای ثبت نام

۱

پذیرفته شدگانی که به سن مشمولیت نرسیده اند

به همراه داشتن اصل شناسنامه

ملاحظه مندرجات شناسنامه و درخواست معافیت تحصیلی پس از رسیدن به سن مشمولیت

۲

دارندگان کارت پایان خدمت یا معاف دائم یا خرید خدمت

به همراه داشتن اصل و تصویر کارتهای مذکور

تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر «برابر با اصل» و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

۳

شاغلین رسمی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان)

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای یگان مربوط مبنی برموافقت با تحصیل در دانشگاه

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

۴

مشمولین دیپلم متعهد خدمت در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی

ارائه گواهی معتبر عکس دار با مهر و امضای ارگان مربوط. چنانچه مدت تعهد مشمول، در طول تحصیل به پایان برسد لازم است کارت پایان خدمت را ارائه نماید

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو و پیگیری لازم برای ارائه کارت پایان خدمت در صورت صدور

۵

طلبه حوزه علمیه

ارائه گواهی از شورای مدیریت حوزه علمیه قم

ثبت و ضبط در پرونده دانشجو. (صرفاً در مدت اعتبار معافیت تحصیلی حوزه میتواند در دانشگاه تحصیل نماید)

۶

مشمولین دیپلم که در سال ثبت نام کمتر از ۲۰ سال تمام داشته باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و یا گواهی پیش دانشگاهی نظام جدید

پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود

۷

مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین ۲۰ تا ۲۴ سال دارند و در فرجه یکساله پس از فراغت از تحصیل می باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه

پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود

۸

مشمولین دیپلم نظام قدیم متوسطه که در سال ثبت نام بین ۲۰ تا ۲۴ سال دارند و فرجه شش ماهه پس از فراغت آنان سپری شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک دیپلم نظام قدیم متوسطه و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو

پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود

۹

مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سال ثبت نام بین ۲۰ تا ۵/۲۲ سال دارند و در فرجه شش ماهه پس از فراغت از تحصیل می باشند

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید

پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود

۱۰

مشمولین دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید که تا مهر ماه سال ثبت نام بین ۲۰ تا ۵/۲۲ سال دارند و فرجه یکساله پس از فراغت آنان سپری شده است

به همراه داشتن اصل شناسنامه و مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه با ضبط مجوز کتبی ارائه شده در پرونده دانشجو

پس از ثبت نام درخواست معافیت تحصیلی می شود

۱۱

پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از ۴ ماه از خدمت آنان باقی نمانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند

ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته و بیش از ۴ ماه از خدمت فرد باقی نمانده است

صدور یک نیمسال مرخصی تحصیلی و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

۱۲

پذیرفته شدگان دیپلمه در حال خدمت که بیش از ۴ ماه از خدمت آنان باقی مانده باشد و قبل از اعزام غیبت نداشته و یا از تحصیل عالی انصراف نداده باشند

ارائه مدرکی مبنی بر اشتغال به خدمت نظام که ضمن آن قید شده باشد فرد قبل از اعزام غیبت نداشته است. (دانشجو پس از صدور گواهی دانشگاه، ۲ هفته برای ترخیص و ارائه مدرک آن به دانشگاه مهلت دارد)

صدور گواهی جهت ترخیص و أخذ تعهد مربوط و ثبت و ضبط در پرونده دانشجو

۱۳

پذیرفته شدگان دارای معافیت موقت

ارائه کارت معافیت موقت و تصویر آن

در صورتی‌ که عدم تمدید معافیت پزشکی و یا لغو معافیت انجام شود دانشجو با مراجعه به اداره مشمولان دانشگاه را مطلع نماید.

تطبیق و تأیید کارت و ممهور نمودن تصویر به مهر« برابر با اصل» و ضبط در پرونده دانشجو.

چنانچه از طرف دانشجو تمدید نگردد، درخواست معافیت تحصیلی می‌شود

۱۴

پذیرفته شدگان دارای برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت

ارائه برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آن در تاریخ اعلام اسامی منقضی نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافیت تحصیلی

۱۵

پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در حین خدمت هستند و تا پایان شهریور ماه سال ثبت نام خدمت آنان به پایان می رسد

ارائه گواهی که از یگان مربوط صادر گردیده

گواهی ضبط شده و برای ارائه کارت پایان خدمت در موعد مقرر پیگیری می شود

۱۶

پذیرفته شدگان دارای مدرک فوق دیپلم که در مهلت قانونی ۶ ماهه پس از فراغت در آزمون شرکت و پذیرفته شده اند

ارائه مدرک فوق دیپلم و دفترچه آماده به خدمت که تاریخ آن منقضی نشده باشد

أخذ فرم آماده به خدمت و درخواست معافیت تحصیلی یا عنداللزوم درخواست ترخیص

۱۷

پذیرفته شدگانی که دارای شرایط فوق نباشند

ارائه گواهی از حوزه وظیفه عمومی مبنی بر بلامانع بودن تحصیل در دانشگاه

با توجه به گواهی اقدام مقتضی صورت می گیرد

۱۸

پذیرفته شدگان اتباع خارجی

در صورتی که موفق به دریافت شناسنامه ایرانی شدند.

با توجه به اخذ شناسنامه ایرانی درخواست معافیت تحصیلی انجام می‌شود.

۲- صدور درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان:

اداره امور مشمولان به هنگان ثبت نام ورودی‌های جدید، پس کنترل صحت مدارک آنان اعم از مدارک پایه و مدارک مربوط به نظام وظیفه دانشجویان پسر مشمول موظف است درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان را تنظیم و در اختیار آنان قرار داده تا نامبردگان تاییدیه موقت را از پلیس ۱۰+ دریافت و به اداره مشمولان واحد تسلیم نمایند. (آدرس و کروکی پلیس ۱۰+)

تذکر مهم:

۱- بدیهی است امکان شرکت در امتحانات پایان ترم و ثبت نام ترم دوم منوط به ارایه مجوز قطعی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا می‌باشد.

مشمولان غایب مجاز به ادامه تحصیل نمی‌باشند و برای این دسته از مشمولان معافیت تحصیلی صادر نمی‌شود.

معافیت تحصیلی برای هر مقطع یک بار صادر می‌شود لذا تحصیل همزمان در دو دانشگاه سبب لغو معافیت تحصیلی می‌گردد.

۲- شرط برخورداری از معافیت تحصیلی در تمامی مقاطع، شرکت در آزمون های سراسری برگزار شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور یا مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد (به استثناء مواردی که در آیین‌نامه‌های مربوط به پذیرش دانشجویان ممتاز، قهرمانان ورزشی، برگزیدگان جشنواره‌ها و نخبگان احصاء شده است).

۳- تحصیل در حین خدمت بر خلاف ضوابط می‌باشد و این دسته از افراد در شمول معافیت تحصیلی قرار نمی‌گیرند.

۴- مشمولان فارغ التحصیل فوق دیپلم و بالاتر پس از فراغت از تحصیل حداکثر به مدت ۱ سال و در صورت اخراج یا انصراف از تحصیل حداکثر به مدت ۱ سال فرصت دارند تا با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ وضع مشمولی خود را روشن نمایند در غیر این‌ صورت به عنوان مشمول غایب شناخته خواهند شد. این مدت برای دانشجویان دارای معافیت تحصیلی خارج از کشور حداکثر یک سال می‌باشد.

۵- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها، چنانچه در مدت ۱ ساله پس از فارغ التحصیلی موفق به قبولی در مقطع بالاتر شوند مجاز به ادامه تحصیل بوده و برای آنها معافیت تحصیلی صادر می‌شود.

۶- مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه‌ها با ارائه برگ اعزام بدون غیبت که تاریخ اعزام مندرج در آن سپری نشده باشد می‌توانند در مقاطع تحصیلی بالاتر ثبت نام و شروع به تحصیل نمایند.

۷- رسیدگی به تقاضای معافیت پزشکی دانشجویانی که برابر مقررات قانون خدمت وظیفۀ عمومی و آئین نامه های اجرائی آن به تحصیل اشتغال داشته و از معافیت تحصیلی استفاده می‌نمایند تنها پس از فراغت از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج به عمل خواهد.

تبصره: دانشجویانی که به قصد درخواست معافیت پزشکی انصراف می‌دهند، امکان بازگشت به تحصیل نداشته و تنها از طریق آزمون می‌توانند مجدداً به تحصیل خود ادامه دهند.

۳- اعلام ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان اخراجی یا انصرافی به سازمان وظیفه عمومی ناجا:

دانشجو پس از انصراف یا اخراج از سوی اداره آموزش به اداره مشمولان معرفی و پس از تحویل فرم پس از گذشت یک ماه حکم قطعی انصراف یا اخراج وی به وظیفه عمومی اعلام می‌شود و بدین ترتیب معافیت تحصیلی وی باطل می‌شود.

(دانشجویان انصرافی که به علت قبولی در واحد دیگر تقاضای انصراف می‌دهند معافیت آنها باطل نمی‌گردد و عین برگه معافیت به واحد ثانویه اسال می‌گردد.)

دانشجویان انصرافی یا اخراجی می‌توانند مراخل اداری خروج از دانشگاه را در این فلوچارت ردیابی نمایند.

۴- اعلام اتمام معافیت تحصیلی فارغ التحصیلان به سازمان وظیفه عمومی ناجا:

پس از گذراندن تمام واحدها و تحویل مدارک به بایگانی،‌ فراغت از تحصیل دانشجو به اداره مشمولان اعلام می‌شود. پس از آن نامه ابطال معافیت تحصیلی تحویل دانشجو شده تا خود را به وظیفه عمومی معرفی نماید.

۵- درخواست تمدید معافیت تحصیلی ازسازمان وظیفه عمومی ناجا:

اداره مشمولان بر اساس اعلام اداره آموزش، از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا برای دانشجویانی که سقف تحصیلاتشان به اتمام رسیده باشد درخواست مجوز می‌کند. دانشجو می‌بایست به این اداره مراجعه و جهت دریافت مجوز تحصیل به شهرستان محل تحصیل (سازمان وظیفه عمومی محلات) مراجعه نماید. (آدرس و کروکی اداره نظام وظیفه محلات)

تذکر مهم:

عملیات دریافت مجوز می‌بایست در مقطع کارشناسی پایان ترم ۱۲، و در مقطع کاردانی پایان ترم ۶، صورت گیرد.

سقف مجاز تحصیلی:

برابر بخشنامه شماره ۳۹۱۲۲/۴۰مورخ ۲۵/۲/۸۵ سازمان مرکزی دانشگاه منضم به رونوشت نامه شماره ۳/۰۷/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۳/۲/۸۵ و نامه ۱۱/۰۷/۷۰۸/م/۴/ن مورخ ۲۵/۸/۸۵ ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص سنوات مجاز تحصیل دانشجویان مشمول، موارد مشروحه ذیل را به اطلاع می‌رساند:

دانشجویان مشمول (اعم از تمام‌وقت یا پاره‌وقت)، چنانچه به هر دلیل سنوات تحصیلی آنان از حد تصریح شده ذیل (جدول پیوست) تجاوز کند یا محرز گردد دانشجو نمی‌تواند در مدت باقیمانده از تحصیل دروس دوره تحصیلی خود را به اتمام برساند، دانشگاه از تحصیل آنان جلوگیری نموده و عواقب آن متوجه خود فرد می‌باشد و سازمان وظیفه عمومی ناجا با دانشجویانی که بیش از سقف تعیین شده در هر مقطع ادامه تحصیل دهند همانند مشمولان غایب رفتار خواهد نمود.

ردیف

مقطع تحصیلی

سقف مجاز تحصیلی

سقف قابل افزایش توسط

کمیسیون مواردخاص دانشگاه

۱

کاردانی

۳ سال

۱ نیمسال

۲

کارشناسی ناپیوسته

۳ سال

۱ نیمسال

۳

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۳ سال

۱ نیمسال

۴

دکتری ناپیوسته

۵ سال

۱ نیمسال

۵

کارشناسی پیوسته

۶ سال

۲ نیمسال

۶

کارشناسی ارشد پیوسته

۸ سال

۲ نیمسال

۷

دکتری پزشکی پیوسته

۸ سال

۲ نیمسال

۶- تایید گواهی اشتغال به تحصیل:

گواهی اشتغال به تحصیل برای اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان و نیز حوزه نظام وظیفه می‌بایست توسط اداره امور مشمولان تایید گردد.

۷- انتقال معافیت تحصیلی دانشجویان پس از آزمون مجدد:

معافیت تحصیلی دانشجویانی که به قصد شرکت در آزمون مجدد انصراف از تحصیل می‌دهند (به شرط رعایت نکات ذیل) ابطال نمی‌شود، بلکه اداره امور مشمولان ضمن اعلام به سازمان وظیفه عمومی ناجا معافیت تحصیلی آنان را به واحد مقصد اعلام می‌دارد.

شرایط شرکت مجدد در آزمون:

۱-مشمول دانشجوی اخراجی نباشد.

۲-در زمان شرکت در آزمون از معافیت تحصیلی برخوردار باشد.

۳-با توجه به اینکه این امتیاز برای یکبار جهت مشمولان در نظر گرفته می شود، لذا قبلاً از این امتیاز استفاده نکرده باشد.

۴-در مقطع برابر یا بالاتر قبول شده باشد.

۵-مدت زمان سپری شده از تاریخ شروع به تحصیل در دانشگاه اولیه برای مقطع کارشناسی ۴ ترم و برای مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۲ ترم می باشد.

نکته مهم:

۱. انصراف از تحصیل در دانشگاه اولیه جهت ثبت نام در دانشگاه ثانویه هنگام اعلام نتایج صورت می‌گیرد. در صورت انصراف قبل از آن دانشجو به خدمت اعزام می گردد.

۲. دانشجویی که در مقطع کارشناسی تحصیل می‌نماید ولی به هر علت قصد انصراف با مدرک کاردانی دارد نمی‌تواند در آزمون مجدد و یا ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته شرکت نماید.

۳. دانشجویان مشمول انصرافی یا اخراجی اعم از اینکه تحصیل آنها منجر به دریافت مدرک مقطع پایین‌تر شده یا نشده باشد، در صورت شرکت در آزمون و قبولی مجدد مجاز به ثبت نام نمی‌باشند.

۸- درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی و اخراجی:

اداره امور مشمولان پس از موافقت کتبی کمیسیون آموزشی و بررسی وضعیت نامبرده (داشتن شرایط ذیل) اعاده به تحصیل و تمدید معافیت وی را از سازمان وظیفه عمومی ناجا تقاضا می‌نماید.

شرایط بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی یا انصرافی:

۱-موافقت کتبی دانشگاه محل تحصیل با اعاده به تحصیل دانشجو در همان رشته و دانشگاه که به مراکز وظیفه عمومی محل استقرار دانشگاه اعلام می شود.

۲-از تاریخ اخراج یا انصراف تا زمان ارائه موافقت نامه دانشگاه به وظیفه عمومی بیش از ۱ سال سپری نشده باشد.

۳-مشمول پس از انصراف یا اخراج، درخواست رسیدگی به بیماری از طریق مراکز وظیفه عمومی که منجر به شرکت در شورای پزشکی وظیفه عمومی شده باشد، نکرده باشد. (تقاضای معافیت پزشکی که منجر به اخذ کارت پزشکی شود.)

۹- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته‌شدگان مشمول کارشناسی ارشد دانشگاه:

شرایط لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی طبق جدول زیر طبقه بندی می شوند :

ردیف

وضع مشمولی

۱

داشتن کارت پایان خدمت

۲

داشتن کارت معاف دائم کامپیوتری

۳

داشتن کارت معافیت موقت پزشکی معتبر به شرطی که اعتبارآن تاپایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور ۳۱/۶/۸۷) باشد. چنانچه فردی با ارائه کارت مذکور ثبت نام شود و تا تاریخ مذکورموفق به ارائه کارت معافیت دائم نگردد، دانشجو موظف است به اداره مشمولان دانشگاه اطلاع داده و اداره مشمولان می‌بایست برای وی درخواست معافیت تحصیلی نماید.

۴

متولدین سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۵۴ که دارای مدرک بالاتر از لیسانس نباشد از خدمت دوره ضرروت معاف هستند (این افراد درصورت قبولی قبلی برای ثبت نام در دانشگاه بایستی کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند)

۵

متولدین ۱۳۳۷ و قبل از آن (به استثناء فارغ التحصیلان رشته‌های گروه پزشکی و رشته‌های دامپزشکی متولد ۱۳۳۵ و بعد از آن)

۶

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و یا کارشناسی ارشد متعهد خدمت سازمانها و یا وزارتخانه ها مشروط به ارائه گواهی از ارگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطه تاپایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور ۳۱/۶/۸۷ )به پایان خواهد رسید.

۷

پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان) با ارائه گواهی و موافقت یگانه مربوطه

۸

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که از زمان فراغت از تحصیل آنان تا شرکت در آزمون (اردیبهشت همان سال) بیش از شش ماه نگذشته باشد و به موقع و بدون غیبت به خدمت اعزام شده اند، به شرط ارائه گواهی از یگان خدمتی، با اخذ تعهد از آنان ضمن ثبت نام، درخواست ترخیص از خدمت جهت ارائه به سازمان وظیفه عمومی با اشاره به تاریخ برگزاری آزمون و رشته و مقطع قبولی به ذینفع تحویل گردد، تا مجوز ترخیص از خدمت خود را از وظیفه عمومی اخذ و به آن واحد ارائه نمایند و ثبت نام آنان قطعی گردد. بدیهی است پس از ثبت نام قطعی می‌بایست برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شود .

۹

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای مشغول که خدمت آنان به طور قطع تا پایان شهریور (مثال شهریور ۳۱/۶/۸۷ )به اتمام می رسد.

۱۰

طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی مورد تایید، به شرطی که شورای مدیریت حوزه علمیه قم تایید نماید که معافیت تحصیلی طلبه در حوزه، پوششی برای تحصیل در دانشگاه نیست و طلبه در حوزه، به موازات آن با همان معافیت تحصیلی حوزه در دانشگاه نیز تحصیل کند. بدیهی است به محض آنکه حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه را خاتمه‌یافته اعلام نماید، مشمول دیگر نمی‌تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده نماید و باید به خدمت اعزام گردد.

۱۱

دانشجویان اتباع و مهاجران خارجی:

در صورتی که در حین تحصیل موفق به اخذ شناسنامه ایرانی شدند با همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر شناسنامه به اداره مشولان مراجعه و این اداره موظف است از سازمان وظیفه عمومی ناجا درخواست معافیت تحصیلی نماید.

۱۰- تعیین وضعیت نظام وظیفه پذیرفته شدگان مشمول دکتری تخصصی دانشگاه:

شرایط لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان مشمول آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی طبق جدول زیر طبقه بندی می‌شوند:

ردیف

وضع مشمولی

۱

داشتن کارت پایان خدمت

۲

داشتن کارت معاف دائم کامپیوتری

۳

داشتن کارت معافیت موقت پزشکی در مدت اعتبار

۴

متولدین سال ۱۳۳۴ وقبل از آن

۵

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد مشغول به خدمت و متعهد خدمت سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها مشروط به ارائه گواهی از ارگان مربوط مبنی بر اینکه دوران خدمت وظیفه و یا طرح تعهد خدمت آنان به سازمان یا وزارتخانه مربوطه به طور قطع تا پایان شهریور سال شروع به تحصیل (مثال شهریور ۳۱/۶/۸۷) به پایان خواهد رسید.

۶

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته دکترای حرفه‌ای (که منعی از نظر طرح خدمتی رشته مربوطه ندارند) و از زمان فراغت از تحصیل آنان بیش از شش ماه نگذشته است منعی برای ثبت نام ندارند. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای (به جز دامپزشکی که دوره دکتری تخصصی دامپزشکی پذیرفته شده‌اند) که از زمان فراغت از تحصیل آنان تا شرکت در آزمون (اسفندماه سال قبل) بیش از شش ماه نگذشته باشد و به موقع و بدون غیبت به خدمت اعزام شده اند، به شرط ارائه گواهی از یگان خدمتی، با اخذ تعهد از آنان به صورت مشروط ثبت نام شده و درخواست ترخیص از خدمت آنان با ذکر رشته و مقطع قبولی و تاریخ برگزاری آزمون به عنوان سازمان وظیفه عمومی به آنان تحویل گردد، تا با ارائه آن به سازمان مذکور مجوز ترخیص از خدمت خود را اخذ و به آن واحد ارائه نمایند و ثبت نام آنان قطعی گردد. بدیهی است پس از ثبت نام قطعی می‌بایست برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شود.

۷

ثبت نام مشمولان حین خدمت که حائز شرایط فوق الذکر نمی باشند ممنوع است .

۸

پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران (اعم از کادر نظامی و کارمندان ) با ارائه گواهی و موافقت یگان مربوطه

۹

سربازان وظیفه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد متعهد خدمت در سازمانها و یا وزارتخانه با ارائه گواهی از ارگان مربوطه مبنی بر اینکه دوران خدمت وظیفه و یا طرح آنان تا پایان شهریور (مثال شهریور ۳۱/۶/۸۷) به طور قطع تا به پایان خواهد رسید.

۱۰

طلاب علوم دینی دارنده مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) معتبر و مورد تایید ،به شرطی که کمیسیون مربوطه در شورای مدیریت حوزه علمیه قم ضمن موافقت صریح با تحصیل طلبه در دانشگاه تایید کند که (معافیت تحصیلی طلبه در حوزه پوششی برای تحصیل در دانشگاه نیست و طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه، به موازات آن با همان معافیت تحصیلی حوزه در دانشگاه نیز تحصیل کند.) بدیهی است به محض آنکه حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه خاتمه یافته اعلام نماید، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی استفاده نماید وباید به خدمت اعزام گردد.

۱۱- درخواست صدور مجوز خروج از کشور مشمولان:

اصلی‌ترین مدرک برای خروج از کشور،‌ داشتن معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول می باشد. با مراجعه به اداره مشمولان از صدور معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل کنید. در صورتی که معافیت تحصیلی شما صادر نشده باشد،‌ باید برای صدور آن اقدامات لازم را پیگیری کنید تا برای خروج از کشور مجوز داشته باشید.

انواع سفرها:

جهت مسافرت به خارج از کشور ابتدا باید نوع سفر خود را مشخص نموده و متناسب با مدراک و شرایط لازم را فراهم نمایید.انواع سفرها و شرایط مورد نیاز به شرح ذیل است:

الف. سفرهای زیارتی: به سفرهایی گفته می شود که به مقصد کشورهای عراق و عربستان صورت می گیرد. (مسافرت به کشور سوریه جزو سفرهای غیرعلمی محسوب می شود.)

مستندات: نامه کاروان یا سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی.

وثیـقه: مبلغ۵۰۰۰۰۰۰ (پنج میلیون) ریال وجه نقد و تعهد اشخاص* به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰(یکصد و پنجاه میلیون) ریال.

مدت خروج: حداکثر ۳۰روز -حج واجب ۶۰روز.

دفعات خروج در یک نیمسال:حداکثر ۲ بار در نیمسال.

* تعهد اشخاص: برگه ای است که ضامن با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضا، مراجعت به موقع مشمول را تضمین می نماید.

ب. سفرهای مطالعاتی: سفرهایی است که دانشجویان مقاطع دکتری یا کارشناسی ارشد در حین تحصیل برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات علمی سایر کشورها انجام می دهند.

مستندات: ارائه پذیرش از دانشگاه ها، مجامع علمی و صنعتی دال بر پذیرش وی برای همکاری با او است که به تأیید گروه آموزشی مربوط یا استاد راهنما خواهد رسید.

وثیـقه: توسط سازمان وظیفه عمومی متناسب با مدت زمان خروج تعیین می گردد.

مدت: حداکثر ۶ ماه برای کارشناسی ارشد و۱سال برای دکترای تخصصی.

دفعات خروج در یک نیمسال: حداکثر ۲ بار در نیمسال.

ج. سفرهای علمی: سفرهایی است که به منظور شرکت در کنفرانس،‌ همایش علمی یا سمینار و ارایه مقاله می باشد.

مستندات: دعوتنامه دبیرخانه یا مجمع برگزارکننده سمینار یا همایش یا کنفرانس در کشور خارجی.

وثیـقه: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ (پنجاه میلیون) ریال.

مدت: حداکثر ۳۰ روز.

دفعات خروج در یک نیمسال: حداکثر ۲ بار در نیمسال.

د. سفرهای نیمه علمی:‌ سفرهایی است که به منظور شرکت در آزمون های زبان مانند تافل یا GMAT-IELTS-GRE و … یا آزمون مقاطع دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر(مانند ALES ترکیه) یا آزمون های علمی و همچنین بازدید از نمایشگاه ها و کارخانجات یا شرکت درمسابقات و مسابقات اختراعات باشد.

مستندات: مدارک ثبت نام امتحانات زبان یا در سایر زمینه های تخصصی مانند “آی-تی” یا امتحانات ورودی دانشگاه ها-دعوت نامه شرکت در نمایشگاه ها و کارخانجات(در زمینه صنایع یا تکنولوژی متناسب با رشته تحصیلی دانشجو یا مرتبط با آن) یا مکاتبات رسمی سازمان های دولتی برای شرکت در مجامع هنری ، گواهی ثبت اختراع با ارائه تصویر آن و همچنین تصویر نامه فدراسیون بین المللی اختراعات ویژه مخترعان.

وثیـقه: مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰ (هشتاد میلیون) ریال.

مدت: حداکثر ۳۰ روز.

دفعات خروج در یک نیمسال: حداکثر ۲ بار در نیمسال.

ه. سفرهای غیر علمی (سیاحتی): سفرهایی است که به منظور افزایش اطلاعات و معلومات فردی (بازدید از اماکن تاریخی و باستانی) یا بازدید از بستگان … در خارج از کشور باشد.

مستندات: مستندات خاصی ندارد – درخواست گواهی اشتغال به تحصیل کفایت می کند.

وثیـقه: ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ (یکصد و پنجاه میلیون) ریال.

مدت: حداکثر ۲۰ روز.

دفعات خروج در یک نیمسال: حداکثر ۲ بار در نیمسال.

و. سفرهای ورزشی:

مستندات: تأییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون های ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه که باید ملاک تنظیم و صدور قرار گیرد.

وثیـقه: به ضمانت سازمان تربیت بدنی.

مدت: برابر با مدتی که سازمان تربیت بدنی اعلام نماید.

دفعات خروج در یک نیمسال: به استناد درخواست اداره کل تربیت بدنی دانشگاه.

دانشجویان مشمول در صورتی از قانون خروج از کشور می‌توانند استفاده نمایند که دارای معافیت تحصیلی باشند، صدور نامه اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط اداره آموزش و تایید آن توسط اداره مشمولان صورت می‌گیرد.

شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور:

۱.فاقد غیبت باشد.

۲.وضع تحصیلی مشخصی داشته باشد.

۳.در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشد.

۴.بیش از سه ماه (مهلت یک سال پس از فراغت)سپری نشده باشد در صورت معرفی با برگه اعزام بدون غیبت.

تبصره: دانشجو در هر نیمسال می‌تواند دو بار از مسافرت به خارج از کشور استفاده نماید.

مدارک عمومی مورد نیاز برای کلیه سفرهای خارج از کشور:

۱.تصویر معافیت تحصیلی.

۲.مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال واریز شده به حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سیبا بانک ملی.

۳.ارائه درخواست توسط دانشجو به واحد یا مرکز دانشگاهی به همراه مستندات خروج مربوط به هر سفر که در ادامه خواهد آمد.

۴.تأیید فرم های تنظیم شده توسط واحد یا مرکز دانشگاهی، توسط دبیرخانه منطقه دانشگاهی ذیربط یا حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه (سازمان مرکزی). شایان توجه می‌باشد که مراجعه به محل های مذکور، متناسب با هر سفر، متفاوت است.

۵.وثیقه های مورد نیاز برای هر سفر که تحویل سازمان نظام وظیفه می گردد.

فلوچارت خروج از کشور:

مراحل اداری جهت مسافرت به خارج از کشور را از طریق فلوچارت خروج از کشور می‌توانید ردیابی نمایید.