اداره نقل و انتقالات

نام: مسعود آشوری

محل کار: ساختمان علوم انسانی

شماره تلفن داخلی:۱۶۴

جهت رفع مشکلات غیرآموزشی دانشجویان، پیشگیری از بروز مسائل و مشکلات بعدی و نیز ارتقاء تسهیلات دانشجویی امکان میهمانی یا انتقال دانشجویان بر اساس آیین‌نامه فراهم شده است. دانشجویان متقاضی می‌توانند پس از مطالعه آیین‌نامه، تنها در صورتی که خواسته‌ آنان مطابق یکی از بندهای آیین‌نامه باشد، فرم را از سایت دریافت کرده پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، به اداره نقل و انتقالات تحویل نمایند.

– مطالعه آیین‌نامه نقل و انتقالات دانشجویی مصوب ۱۳۸۷ (دریـــافت)

– مطالعه آیین نامه جدیدنقل و انتقالات دانشجویی ۱۳۹۱ (دریـــافت)

– دریافت فرم‌ درخواست میهمانی یا انتقال (دریـــافت)

– مدارک مورد نیاز  بر اساس آیین نامه قبلی ۸۷ (دریـــافت)

– مدارک مورد نیاز  بر اساس آیین نامه جدید ۹۱ (دریـــافت)

– دریافت فرم استشهادیه محل سکونت (دریـــافت)

– مراحل اداری انتقال و میهمانی دانشجو از واحد محلات به سایر واحدها (دریـــافت)

اهم وظایف و مسؤولیت‌های این اداره:

· تشکیل و تکمیل پرونده انتقال جهت دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی.

· تنظیم و مرتب‌سازی پرونده‌های مذکور.

· درخواست تشکیل کمیسیون و تنظیم زمان مناسب جهت برگزاری جلسه.

· ارسال اطلاعات دانشجویان متقاضی انتقال و میهمان از طریق سایت به سایر واحدها.

· ثبت ارسال لیست دروس و پرونده از طریق سایت نقل و انتقالات.

· ثبت درخواست انصراف دانشجویان از انتقالی و میهمانی.

· دریافت مجوزهای انتقال و میهمان مربوط به دانشجویانی که به این واحد معرفی می‌شوند و ارسال به آموزش برای انجام مراحل ثبت‌نام.

· پاسخ به استعلام‌های ارسالی از اداره کل امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی.