امور خوابگاهها

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

خوابگاه ها:

خوابگاه های دانشگاه مجهز به امکاناتی از قبیل آشبزخانه مجزا، سالن های مطالعه، نمازخانه، تلوزیون، یخچال، آبسردکن و … می باشد و امکانات گرمایشی و سرمایشی آن در حد مطلوب برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.