دفتر فرهنگ اسلامی

نام: حجت الاسلام و المسلمین مجتبی سروش

محل کار:

شماره تلفن داخلی:۲۱۷

اهداف و برنامه ها:
۱.بستر سازی مناسب جهت ایجاد فضای معنوی و رشد فضائل اخلاقی
۲.حمایت مادی، معنوی و هدایت فکری کانون های دانشجویی
۳.برنامه ریزی مدون در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در رابطه با اسلامی شدن دانشگاهها
۴.توجه به ابعاد معنوی، روحی، روانی و رفع مشکلات دانشجویان با مشاوره های دانشجویی
۵.تعمیق و تحقق روحیه خودباوری در نسل جوان
۶.ایجاد حس اعتماد و تعامل متقابل بین دانشجویان و نیروهای فرهنگی دانشگاه
۷.گسترش فرهنگ خود باوری، خود اتکایی، خلاقیت و نوآوری و اعتماد به نفس
۸.تقویت و تحکیم مناسب و کارکردهای فرهنگی با رویکرد اسلامی ایران
۹.شناسایی و جذب نخبگان فرهنگی و ساماندهی آنان در تشکل ها و کانون های فرهنگی
۱۰.تقویت هویت ملی جوانان و دانشجویان متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی و آرمان های انقلاب اسلامی
۱۱.تعامل در عرصه های مختلف فرهنگی با مراکز داخل و خارج دانشگاه
۱۲.توسعه و تعمیق مبانی عقیدتی معرفتی و سیاسی در محیط دانشگاه
۱۳.ارتقاء و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در محیط دانشگاه
۱۴.افزایش فعالیتهای دانش افزا و ایمان افزا
۱۵.توسعه الگوهای ایرانی اسلامی در تحقق ارزشهای اسلامی و فرهنگی