سلف سرویس و امور تغذیه

نام: جواد احمدیان

محل کار: ساختمان علوم انسانی

شماره تلفن داخلی:۱۸۸ و ۱۸۰

بیشترین مرکزی که دانشجویان هر روز با آن ارتباط دارند غذاخوری دانشگاه می باشد. غذاخوری دانشگاه با بهره گیری از کارکنان مجرب اقدام به تهیه غذا برای دانشجویان می نماید. تمام سعی مسئولان بر آن است که غذا به بهترین کیفیت برای دانشجویان آماده گردد هر چند هنوز هم با کاستی هایی روبرو هستیم از دانشجویان انتظار می رود در این رابطه با ما بیشتر همکاری نمایند.