مدیر امور دانشجویی

نام: مسعود آشوری

محل کار: دانشکده علوم انسانی

شماره تلفن داخلی: ۱۶۴

وظایف و اختیارات

– تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های مربوط به کمک ها وتسهیلات رفاهی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقرارت.

– نظارت بر فعالیت ها و خدمات مربوط به کمک ها و تسهیلات رفاهی دانشجویان.

– تهیه و تدوین خط مشی هایی که در جهت راهنمایی دانشجویان نیازمند به منظور استفاده از تخفیف شهریه بر اساس ضوابط مربوطه و همچنین حل معضلات و مشکلات اجتماعی، فرهنگی، روانی و خانوادگی آنها.

– تهیه برنامه های لازم به منظور توسعه و تعمیم فعالیت های ورزشی و تفریحات سالم و ترتیب برگزاری مسابقات ورزشی و سایر فعالیت های مربوطه با هماهنگی معاونت دانشجویی.

– تهیه و پیشنهاد طرح های لازم به منظور ایجاد و توسعه خوابگاه های دانشجویی و نظارت بر حسن اداره آنها.

– مراقبت در حسن اجرای مقرارات انضباطی دانشجویان.

– ایجاد هماهنگی های لازم در برقراری ارتباط مستمر با اداره وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان مشمول.

– نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط بر فعالیت های حوزه دانشجویی.

– نظارت بر امور سلف سرویس، غذا خوری ها و بوفه های دانشجویی و کلیه امور خدماتی و رفاهی دانشجویان.

– انجام کلیه امور مربوط به فارغ التحصیلان و دانشجویان واحد و نظارت بر عملکرد صدور گواهی نامه و دانشنامه های تحصیلی و ریز نمرات.

– رسیدگی و اظهار نظر و نظارت نسبت به تقاضای انتقال دانشجویان(نقل و انتقالات).

– نظارت و انجام کلیه امور فوق برنامه، جشن های فارغ التحصیلی و ….

– نظارت بر امور مربوط به صندوق رفاه دانشجویی و پرداخت انواع وام دانشجویی.

– نظارت بر مرکز مشاوره دانشجویی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های مربوطه.