کانون هلال احمر

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

کانون هلال احمر

کانون هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی محلات زیر نظر مستقیم معاونت دانشجویی دانشگاه و جمعیت هلال احمر شهرستان محلات می باشد. کانون هلال احمر دانشگاه دارای ۵ نفر عضو فعال می باشد، و هر دانشجو در طول مدت تحصیل می تواند به عضویت کانون درآمده و از امکانات آن استفاده کند. در کانون هلال احمر هر فعالیتی غیر از امدادگری با هماهنگی معاونت دانشجویی انجام می پذیرد.