دکتر محمد باقری                        

مرتبه علمی: استادیارپایه ۹

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد  شیمی آلی از دانشگاه اصفهان

دکترای شیمی آلی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

سوابق آموزشی:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی فیزیک-شیمی عمومی،کارشناسی ۱۳۸۲

دانشگاه پیام نور اراک،شیمی آلی-محیط زیست -کاربردطیف سنجی-متون علم شیمی آلی ۱و۲ و ۳-شیمی عمومی،کارشناسی  ۱۳۸۲

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ،شیمی فیزیک آلی، ارشد  ۱۳۹۱

سوابق اجرایی:

 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            معاون آموزشی ودانشجویی     ازتاریخ ۲۴/۱۲/۹۲ تا۷/۸/۹۴
 2. دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات           عضوکمیته منتخب                  ازسال۱۳۹۱ تاکنون
 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات           عضوشورای پژوهشی             ازسال ۱۳۸۸ تاکنون
 4. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            عضوکمیسیون مواردخاص         ازسال ۱۳۹۱ تاکنون
 5. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            عضوکمیته ترفیعات                 از سال ۱۳۹۲
 6. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            عضوشورای فرهنگی               از سال ۱۳۹۱
 7. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            عضو ستاد شاهد وایثارگر         از سال ۱۳۹۳
 8. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            عضو اصلی ستاداقامه نماز       ازسال۱۳۹۰ تاکنون
 9. دانشگاه آزاد اسلامی واحدمحلات            معاون دانشجویی و فرهنگی     ازتاریخ ۱۰/۶/۹۵تاکنون

سوابق علمی-پژوهشی شامل :

 1. R. Memarian, M. Bagheri, D. Dopp, Synthesis and photochemistry of novel 3,5- diacetyl-1,4- dihydropyridines.II Monatsch. Chem. 135, 833-838, 2004.
 2. Yavari, M. Bagheri, Kh. Porshamsian, And S. Ali-Asgari, Efficient synthesis of n-substituted-n’-arylcarbonylthioureas under solvent-free conditions, J. SULFUR CHEM. 28, 269-273, 2007.
 3. Yavari, M. Sabbaghan, Kh. Porshamsian, M. Bagheri, S. Ali-Asgari, Z. Hossaini, Efficient   synthesis of alkyl 2-[2-(arylcarbonylimino)-3-aryl-4-oxo-1,3-thiazolan-5-ylidene]-acetates, MOL. DIVERS. 11, 81-85 ,2007.
 4. Yavari, S. Ali-Asgari, Kh. Porshamsian. and M.Bagheri, Efficient synthesis of functionalized bis-(4-oxo-1,3-thiazolan-5-ylidene)acetates, J. SULFUR CHEM. 28, 477-482, 2007.
 5. An efficient approach to the synthesis of highly functionalized fused benzochromenes- 15th Iranian seminar of organic chemistry –Kermanshah-1387
 6. Bagheri, N. Iravani, Green synthesis of N-substituted-N′-aryl carbonyl bifunctional thioureas under solvent-free conditions, Iran J.O.C , vol4, No. 2 837-840, 2012.
 7. M.Bagheri, M. Masteri-Farahani, M. Ghorbani, Synthesis and characterization of heteropolytungstate-ionic liquid supported on the surface of silica coated magnetite nanoparticles, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 327 58–۶۳, ۲۰۱۳٫
 8. اجرای طرح پژوهشی : مطالعه کیفی و کمی روغنهای فرار( اسانس) دانه درگیاه زیره سیاه جمع آوری شده در جواهرده رامسر
 9. طرح پژوهشی سنتز تیواوره‌های دوعاملی جدید
 10. ترجمه کتاب مبانی شیمی فضایی نوشته کورت میسلو( نشر حفیظ)۱۳۸۵
 11. همکاری در پروژه تهیه اسید استیک از طریق کربونیلاسیون متانول درپتروشیمی واحد اراک ۱۳۷۸
 12. اجرای طرح تهیه یک کاتالیزگر جدید از پلی تنگستات بر پایه ترکیب نانومگنتیت
 13. ارایه مقاله درنوزدهمین سمینار شیمی آلی دانشگاه ولی عصر رفسنجان۲۰۱۲
 14. ارایه ۵ مقاله دراولین سمینار شیمی ونانوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مباحث مورد علاقه:

سنتز ترکیبات آلی- نانو- فتوشیمی

آدرس پست الکترونیکی: mo_baghery@iaumahallat.ac.ir   mo_baghery@yahoo.com